کمپین آنلاین

ایده پردازی، طراحی و اجرای کمپین‌های آنلاین با بکارگیری حداکثری رسانه‌های داخلی

تمامی کمپین‌ها بر پایه‌ی بازاریابی محتوایی اجرا می‌شوند که نمونه‌های اجرا شده‌ی آن را در این صفحه می‌بینید.

نمونه کمپین‌های اجرا شده

برخی مشتریان متاکمپ

همه مشتریان