متاکمپ یک آژانس تبلیغاتی دیجیتال متخصص در برگزاری کمپین‌های آنلاین است.
ایده پردازی و اجرای کمپین‌های متنوع و تاثیرگذار، تولید محتوای دیجیتال و طراحی و ساخت موشن گرافیک و ویدئو‌های رئال از اصلی‌ترین تولیدات متاکمپ است.

نام گذاری

متـــــا |   پیش وند یونانی با مفهوم ما بعد، ماوراء و برتر کمــپ |   برگرفته از کلمه ی انگلیسی کمپین

ماموریت

ماموریت متاکمپ بررسی دقیق کسب و کار ها و ارایه ی  استراتژی های موثر بازاریابی محتوایی با هدف ارتقاء سطح  کیفی و اثربخشی کمپین‌ها و محتواهای دیجیتال است.
از بزرگترین مسئولیت‌هایی که متاکمپ بر عهده خود می داند ارتقاء سطح دانش سمعی بصری مخاطبین است. به همین دلیل هرگز با اتفاق‌ها و عادات اشتباه که گاهی در جامعه‌ی تبلیغات، مرسوم و حتی غالب می شود هم‌سو نخواهد شد.

ماهیت

هسته ی هویتی متاکمپ تعمق است و رجعت به درون.
به اعتقاد متاکمپ انسان ها سرشار از پیچیدگی و تفاوت هستند. برای رسیدن به تنوع کافیست همه‌ی ما به اعماق خود مراجعه کنیم تا ایده های بکر و متنوع را از درون خود خلق و آزاد کنیم.

رنگ

استفاده از رنگ های بنفش و سرخابی 
جسارت، جوانی و تفاوت حس‌هایی هستند که با رنگ سرخابی همراه‌اند.
 به منظور اضافه کردن هوشمندی، تعلیق و راز آمیز بودن از رنگ بنفش تیره برای تکمیل این هویت استفاده شده است.

نماد بصری (Key Visual)

طراحی خطوطی که با تکرار و فرم خود باعث ایجاد حس عمق در تصویر می شوند. همچنین تناوب رنگها در خطوط باعث خلق حس پویایی می‌شود.
تناوب بین حرکت و تامل، شور و شعور، احساس و منطق، درون و برون.

لوگو

 لوگو برش هوشمندانه‌ی بخشی از نماد بصری (Key Visual) است که حرف شروع کننده‌ی عبارت متاکمپ یعنی M را در فضای مثبت و منفی یادآوری می‌کند. هویت متاکمپ که ارجاع به درون است نیز در فرم جهت دار قابل مشاهده است. همچنین به تبع آن تناوب خطوط، مشخصه‌ی پویایی هویت را نیز در لوگو حفظ می‌کند.